09122689701 شماره تماس

 

 

 

ارائه مدرک معتبر آرایشگاهی از سازمان فنی و حرفه ای

 

آموزشگاه آزاد مو به مو زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت نموده و مفتخر است در پایان هردوره آموزشی مدرک رسمی این سازمان را به کاراموزان و هنرجویان  گرامی  ارائه نماید.این مدرک به عنوان یک مدرک معتبر در تمام کشور های دنیا دارای اعتبار میباشد بوده و قابل ترجمه می باشد.

 

 

توسط آموزشگاه  آرایشگری مردانه احسان کاظمی

 

 

تماس بگیرید