09122689701 شماره تماس

دوره آموزشی گریم ( متعادل سازی چهره) و انواع گریم سینمایی در کرج زیر نظر استاد احسان کاظمی 

 

شامل دوره های  :

  • مراحل آماده کردن  محیط و ابزار کارگریم
  • معرفی و آموزش فرایند  آماده سازی پوست صورت و گردن قبل از گریم
  • معرفی و آموزش فرایند  فن زدن چهره در گریم
  • معرفی و آموزش فرایند  هماهنگ کردن اجزای چهره با تکنیک سایه روشن
  • معرفی و آموزش  فرایند   فیکس کردن مواد بر روی چهره
  • معرفی و آموزش فرایند  پاک کردن مواد گریم از روی چهره

دوره آموزش چهره پردازی مردانه یا گریم داماد شامل فرایندی است  که در آن گریمور قادرباشد  از عهده شناسایی ظاهر و ساختمان  پوست، بوسیله  دانش نور در همسان  سازی چهره(صورت ) ، آماده کردن محیط و ابزار و مواد مورد نیاز، آماده سازی پوست صورت و گردن، همسان کردن قسمت های  چهره بوسیله  روش های سایه و روشن، پاک کردن و بردشاتن مواد از روی چهره و پیشگیری از حوادث و خطرات احتمالی برآید، که  مدت  زمان این دوره آموزشی یک ماه میباشد. که در آموزشگاه احسان کاظمی در کرج برگزار میگردد.

تماس بگیرید